Μουσείο Ακρόπολης: Τμήματα του Παρθενώνα επιστρέφουν σπίτι τους

© Παρέχεται από: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Τμήματα ανθρώπινων μορφών από την ανατολική και νότια ζωφόρο του Παρθενώνα, τμήματα κεφαλής από τη βόρεια ζωφόρο, ανθρώπινες μορφές από τις βόρειες μετόπες, ένα μεγάλο τμήμα του ανατο...

Source: